e-learning


Beskrywende Opstel


Gr 4 Wiskunde Kwartaal 1 toets

Graad 4 Heelgetalle 2 (wiskvaw)

Veelvoude en Faktore (mathdou)

Telgetalle Assosiatiewe Kommutatiewe Distributiewe wette gr 4 tot 6 (wiskdou)

Afrikaans Huistaal Graad 4

Lettergrepe – Is dit oop of toe

Selfstandige Naamwoorde

Afleidings

Bywoorde

Ek kan – Die water siklus (Sosiale Wetenskappe – SW)

Ek kan – Afrikaanse lees program GRAAD 1 Les 24 – Lees en doen, vokale, (water siklus as tema)

Ek kan – Lees van woorde, sinne (My liggaam) asook lees met begrip vragies – hulp vir juffrou

Afrikaans HT Gr. 7 OAP 2020